Výletná loď Pluto

LOĎ PLUTO JE ŽIAĽ MOMENTÁLNE MIMO PREVÁDZKY – O ZNOVUUVEDENÍ DO PREVÁDZKY VÁS BUDEME INFORMOVAŤ. ĎAKUJEME.

Plavba výletnou loďou Pluto po riekach Váh a Dunaj

Ponúkame Vám nový pohľad na mesto Komárno a jeho okolie z vody. Počas plavby môžete obdivovať krásy a pamätihodnosti severného Komárna a južného Komáromu. Okrem samotného mesta Vám naši kapitáni ukážu malebné zátoky a nedotknutú prírodu, ktorá lemuje brehy oboch riek. Súčasťou plavby je aj pútavý výklad o histórií Komárna ako aj Dunaja a Váhu.

Objednávka výletnej plavby

Výletnú plavbu je možné rezervovať na tel. čísle 0907 16 15 14 alebo e-mailom na info@plavebnaskola.sk.

Plavba sa prednostne začína od reštaurácie St. Borbála na Vážskom nábreží v Komárne, ale po dohode je možné loď pristaviť aj v inom prístave. Plavidlo je vhodné na prepravu max. 40 osôb, na školské, skupinové, firemné a iné výlety. Prednostne sú prepravovaní cestujúci, ktorí majú vopred rezervovanú loď. 

Cena

Prenájom výletnej lode bez ohľadu na počet cestujúcich (max. 40) – 200€/hodina (v cene je zahrnutá posádka)

Počas letnej sezóny loď pláva aj podľa zverejneného harmonogramu pre daný rok. Vtedy je možné si zakúpiť lístok na konkrétnu hodinu (podľa harmonogramu) na osobu. Lístky je možné si zakúpiť len priamo na mieste.  

Deti do 15 rokov – 8€

Nad 15 rokov a dospelí – 14€

 

Prepravný poriadok

  • cestujúci je povinný dodržiavať pokyny posádky plavidla,
  • zákaz vstupu na plavidlo bez vedomia posádky,
  • maximálny počet osôb na plavidle je 40, 
  • deti do 12 rokov majú vstup na plavidlo povolený len pod dohľadom zodpovednej osoby, 
  • počas plavby je zakázané fajčiť, vykláňať sa z lode, vyhadzovať predmety alebo vylievať tekutiny do vody, 
  • pri plavbe dodržujte rovnomerné rozmiestnenie osôb na plavidle, 
  • cestujúci si sám zodpovedá za svoje osobné veci a sám ručí za ich odcudzenie alebo stratu. 

Z histórie lode PLUTO

Loď Pluto bola vyrobená v roku 1984 v maďarských lodeniciach Horány a jej pôvodné meno bolo Szilas. Neskôr ,v roku 1996, bola premenovaná štúrovskou spoločnosťou, ktorá loď kúpila, na T.G. Pluto. Od roku 1996 slúžila loď T.G. Pluto ako prievozná loď medzi mestami Štúrovo a Ostrihom. Po dostavaní mosta Márie Valérie sa na túto činnosť prestala využívať. V roku 2007 loď zakúpila spoločnosť Komárňanská plavebná spoločnosť v Komárne. 

V roku 2011/2012 bola loď zrekonštruovaná, získala nový vzhľad, farbu a meno. Súčasné celé meno lode je K.P.S. Pluto a namiesto brehov dvoch miest spája svojich návštevníkov s mestom Komárno a jeho okolím.