Prípravné školenia člena posádky plavidla

Naša spoločnosť organizuje prípravné školenia, pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu:

  • Vnútroštátny lodný kapitán
  • Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu
  • Vodca plávajúceho stroja 
  • Lodný strojník
  • Vnútroštátny lodník
  • Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

Informácie o školení

Školenie realizujeme pod vedením kapitánov a školiteľov s dlhoročnými skúsenosťami a odborníkmi, ktorý sa už dlhé roky venujú danej problematike a plavbe na lodiach. 

Náplň, rozsah a trvanie školenia sú určené podľa jednotlivých odborných spôsobilostí a od náročnosti predmetov. Ku každému predmetu sú k dispozícií skripta, vypracované presne podľa osnov Dopravného úradu, Divízie vnútrozemskej plavby. 

Skúška na Dopravnom úrade, Divízia vnútrozemskej plavby

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač písomne Dopravnému úradu na predpísanom tlačive najneskôr 4 týždne (presné termíny na podanie žiadosti nájdete na stránke Dopraného úradu), pred vyhláseným termínom skúšky, ktorý určil Dopravný úrad. Všetky tlačivá, ktoré budete potrebovať na skúšky, Vám zašleme mailom pri prihlásení na školenie. Skúška sa koná v štátnom jazyku. Skúška pozostáva z troch častí:

  • test (formou počítačov)
  • písomná práca z jednotlivých predmetov
  • ústna skúška (nasleduje po úspešnom vykonaní testu a ústnej skúšky)

Skúška väčšinou trvá 2 až 3 dni, čo závisí najmä od počtu uchádzačov.

 

Termíny skúšok na rok 2023 a termíny podania žiadosti na skúšky člena posádky plavidla

 

Pre viac informácií ohľadom školení nás kontaktujte prostredníctvom emailu: info@plavebnaskola.sk alebo telefonicky na 0907 16 15 14.