Prípravné školenia člena posádky plavidla

Naša spoločnosť organizuje prípravné školenia, pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti a patentu člena posádky plavidla. Školenia vykonávame pre nasledujúce odborné spôsobilosti:

 • Lodný kapitán (lodný kapitán A)
 • Lodný kapitán I. a II. triedy
 • Lodný kapitán III. triedy
 • Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu
 • Vodca plávajúceho stroja I. a II. triedy kategórie A
 • Vodca plávajúceho stroja I. a II. triedy kategórie B
 • Kormidelník
 • Lodník
 • Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky
 • Lodný strojník I. a II. triedy

Informácie o školení

Školenie realizujeme pod vedením kapitánov a školiteľov s mnohoročnými skúsenosťami a odborníkmi, ktorý sa už dlhé roky venujú danej problematike a plavbe na lodiach. 

Náplň, rozsah a trvanie školenia sú určené podľa jednotlivých odborných spôsobilostí a od náročnosti predmetov. Ku každému predmetu sú k dispozícií skripta, vypracované presne podľa osnov Dopravného úradu, Divízie vnútrozemskej plavby. 

Skúška na Dopravnom úrade, Divízia vnútrozemskej plavby

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač písomne Dopravnému úradu na predpísanom tlačive najneskôr 4 týždne pred vyhláseným termínom skúšky, ktorý určil Dopravný úrad. Všetky tlačivá, ktoré budete potrebovať na skúšky, Vám zašleme mailom pri prihlásení na školenie. Skúška sa koná v štátnom jazyku. Skúška pozostáva z troch častí:

 • test (formou počítačov)
 • písomná práca z jednotlivých predmetov
 • ústna skúška (nasleduje po úspešnom vykonaní testu a ústnej skúšky)

Skúška väčšinou trvá 2 až 3 dni, čo závisí najmä od počtu uchádzačov. 

Termíny skúšok na rok 2021: http://plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti/clen-posadky-plavidla/terminy-skusok-cpp/

Pre viac informácií ohľadom školení nás kontaktujte prostredníctvom emailu: info@plavebnaskola.sk alebo telefonicky na 0907 16 15 14.