VODCA MALÉHO PLAVIDLA

KVALIFIKAČNÝ KURZ VODCU MALÉHO PLAVIDLA

KATEGÓRIA A, B

Od januára 2011 je každý záujemca o preukaz na malé plavidlo povinný, podľa zákona 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe, pred štátnou skúškou absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej a praktickej výučby.

Kategória A – vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1 000 kg vrátane dovoleného zaťaženia, okrem plte určenej na prepravu osôb, a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B – vedenie malého plavidla s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW.

Kvalifikačný kurz realizujeme pod vedením kapitánov s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame vám ideálne podmienky pre absolvovanie teoretickej aj praktickej výučby.

Teoretická výučba: Máme tu pre Vás pripravenú zariadenú učebňu so všetkými plavebnými pomôckami, projektorom, pripojením na wifi a pod.

Kategória A:

 1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
 2. Plavebný zemepis
 3. Plavebná náuka
 4. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

Kategória B:

 1. Stavba lodí
 2. Strojové zariadenia lodí
 3. Lodná elektrotechnika

vykonáva sa na motorovom člne AQUASPORT s dĺžkou 6,7m, ktorý je poháňaný prívesným motorom typu MERCURY 200 s výkonom 147 kW, na riekach Váh a Dunaj.
Plánovanie plavby
Príprava malého plavidla na plavbu
Kormidlovanie a plavba určeným kurzom
Kotvenie, státie, manévrovanie
Práce na palube vrátane prác s lanami
Používanie záchranných prostriedkov
Riešenie mimoriadnych situácií (napríklad človek cez palubu, požiar na palube)

Cena a trvanie kurzu:

Kurz sa koná počas víkendov v termínoch uvedených na našej stránke. V prípade potreby je možné požiadať o mimoriadny termín kurzu.

Cena kurzu: 300 €

 

V cene kurzu je zahrnuté:

 • teoretická výučba,
 • praktický výcvik na motorovom člne na Váhu a Dunaji,
 • študijný materiál (učebnica a ostatné učebné pomôcky),
 • občerstvenie počas trvania celého kurzu.

 

Ďalšie náklady:

 • poplatok v hodnote 33 € pre vykonanie skúšky na Dopravnom úrade,
 • poplatok v hodnote 9,50 € pre vydanie preukazu vodcu malého plavidla,
 • poplatok v hodnote 16,50 € v prípade konania opravnej skúšky.