ČLEN POSÁDKY PLAVIDLA

PRÍPRAVNÝ KURZ ČLENA POSÁDKY PLAVIDLA

  • Lodný kapitán
  • Lodný kapitán I. a II. triedy
  • Lodný kapitán III. triedy
  • Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu
  • Vodca plávajúceho stroja I. a II. triedy kategórie A
  • Vodca plávajúceho stroja I. a II. triedy kategórie B
  • Kormidelník
  • Lodník
  • Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky
  • Lodný strojník I. a II. triedy

Kvalifikačné kurzy vykonávame pre všetky uvedené odborné spôsobilosti.

Kurz realizujeme pod vedením kapitánov s dlhoročnými skúsenosťami a odborníkmi, ktorý sa už dlhé roky venujú danej problematike a plavbe na lodiach.

Náplň, rozsah a trvanie kurzu sú určené podľa jednotlivých odborných spôsobilostí a od náročnosti predmetov. Ku každému predmetu sú k dispozícií skripta, vypracované podľa osnov Dopravného úradu divízie vnútrozemskej plavby. Ďalej sú pre Vás pripravené makety plavebnej dráhy a všetkých signálnych znakov, s ktorými sa pri plavbe môžete stretnúť.

V prípade nevyhovujúceho termínu kurzu je možná individuálna dohoda.